Vairavimo kursai

Vairavimo kursaiVairavimo kursų teorijos paskaitos

Teorinio vairavimo kurso apimtis – 40 akademinių valandų. Paskaitos vyksta 2 kartus per savaitę:
I ir III teorijos paskaitos  nuo 17.30 val.
II-IV savarankiški užsiėmimai kompiuterių klasėje nuo 14 val. iki 18 val.

Teoriniai vairavimo kursai trunka – 3 valandas, kurso trukmė – apie 4 savaitės.
Vasaros metu planuojamos ir rytinės grupės.

Ruošiami: A kategorijos, A1 kategorijos, A2 kategorijos ir B kategorijos vairuotojai.
Vairavimo kursų kaina.

Praktiniai pravažiavimai

Praktinio vairavimo kurso apimtis – 30 akademinių valandų. Praktiniai vairavimo kursai Klaipėdoje vyksta nuo 7.00 val. iki 19.00 val., pagal Jūsų bei praktinio vairavimo instruktoriaus susitarimą. Praktinio vairavimo kurso pabaigoje, t.y. paskutinio pravažiavimo metu, instruktorius patikrins Jūsų praktinio vairavimo įgūdžius miesto gatvėse bei mokomojoje aikštelėje. Jūsų patogumui organizuojame pirmosios pagalbos teikimo įgūdžių kursus, kurių pažymėjimo Jums reikės teorinio ir praktinio egzamino VĮ „Regitra” metu.

Vairavimo mokykla mokinio praktinio  vairavimo  įgūdžių galutinę įskaitą gali rengti ir  vykdyti tada, kai mokinys yra išlaikęs ir turi teigiamą teorijos galutinės  įskaitos įvertinimą.

Mokiniui, išklausiusiam mažiau kaip 80% nustatyto  teorijos kurso valandų ir turinčiam  nepatenkinamus galutinius mokymo dalyko įvertinimus, neišduoti kurso baigimo liudijimo (žinios vertinamos 10 balų, teigiamas įvertinimas – 6 ir daugiau balų).

Neišlaikius praktinio vairavimo galutinės įskaitos, sekanti praktinio vairavimo įskaita – pagal susitarimą, mokant papildomai pagal sudarytus tos dienos įkainius.

Praktinė įskaitos metu vairavimo instruktorius privalo pasakyti savo vardą ir pavardę, mokinys, laikantis praktinio vairavimo įgūdžių įskaitą – savo vardą ir pavardę, bei mokymo sutarties numerį, o baigus įskaitą vairavimo instruktorius privalo pasakyti ir mokinio  praktinio vairavimo  įgūdžių  galutinės įskaitos įvertinimą.

Vaizdo ir garso įrašai  vairavimo mokykloje, laikantis vairuotojų pirminio  mokymo  tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio mėn. ,12 d. Įsakymu Nr.3-493,30 punkto, privalo būti saugomi vienerius metus nuo mokymo kursų  baigimo liudijimo išdavimo datos.
Papildomos vairavimo pamokos ir jų kaina.

Vairavimo mokykla praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašus  gali naudoti tik vairavimo mokymo tobulinimo tikslu, gavus nufilmuoto mokinio ir vairavimo instruktoriaus raštišką sutikimą.

  • B kategorija (mokinantis su grupe).Vairavimo kursai Klaipedoje
  • Teorinis mokymas  KET kompiuterinės programos
  • Praktinis vairavimas 30 ak. val. (su kuru)
  • Įvairi metodinė medžiaga
  • Mokykliniai egzaminai (teorija ir praktinis vairavimas)
  • Vairavimo mokymo aikštelė


Vairavimo mokykla Klaipėdoje
„Laukininkų VM” turi didelio pralaidumo vairavimo mokymo aikštelę, kuria mūsų mokyklos mokiniai gali naudotis nemokamai  (prieš tai gavę raštišką leidimą mokykloje). „Laukininkų VM” mokiniai mokydamiesi su šeimos instruktoriumi (B kategorijos vairavimo kursus) aikštele gali naudotis nuo sutarties sudarymo dienos iki kol bus išlaikytas egzaminas VĮ „Regitra”. Sutaupote pakankamai didelę pinigų sumą ir turite galimybę gerai pasiruošti vairavimo egzaminui („Regitros” statistika byloja, kad LR daugiau nei 50 proc. iš pirmo karto neišlaiko aikštelėje).