B kategorija Klaipėdoje

B kategorijaB kategorija Klaipėdoje būsimus vairuotojus ruošiame su naujais „Toyota Auris”, „Toyota Auris Hibryd”, „Kia Cee’d” „Peugeot 308” automobiliais. Mokykloje taikomi naujausi ir saugiausi vairavimo mokymo metodai. Aukštos kvalifikacijos specialistai Jus mokys specialiai sukurta mokymo programa. Kiekvienam mokiniui bus perduodamos naujausios žinios, formuojančios atsakingo ir kultūringo vairuotojo požiūrį.

Mūsų mokykloje galite išmokti vairuoti automobilį su AUTOMATINE PAVARŲ DĖŽE! Automobilis naujas, atitinkantis visus reikalavimus ir  VĮ „Regitra” egzaminas vyksta tokiu pat automobiliu!

A bei B kategorijos būsimiesiems vairuotojams, nusprendusiems pasiruošti teoriją savarankiškai, mūsų vairavimo mokykla Klaipėdoje suteiks geras sąlygas ruoštis teorijos egzaminui savarankiškai tik už 20 eurų, naudotis visa mokomąja medžiaga, kompiuterinėmis programomis bei mokytojo konsultacijomis. Darbo dienomis nuo 10 iki 17 val.

B kategorijos teisės ir jų kaina.


B kategorija ir jos vairavimo pratimai:

 

1. Įsibėgėjimas ir sustojimas prie STOP linijos

Pratimo aprašymas: B kategorijaįsibėgėti 30-40 km/h greičiu ir tiksliai sustoti nurodytoje vietoje. Darant įsibėgėjimą reikėtų važiuoti ne tik su pirma pavara, bet ir perjungti į antrą. Atsižvelgiant į tai, įsibėgėti galima iki mažesnio greičio. Sustojus, atstumas iki STOP linijos turi būti ne didesnis kaip 1,0 m.

Dažniausiai daromos vairavimo klaidos:
NK (nekritinė klaida) – atstumas iki STOP linijos didesnis kaip 1,0 m;
NK – mokinys neteisingai stabdo automobilį. Stabdymo metu jis neišnaudoja stabdymo varikliu, per anksti nuspausdamas sankabos paminą (pedalą) ir anksti atjungdamas variklį;
KK (kritinė klaida) – mokinys sustabdo automobilį už STOP linijos.


2
. Užvažiavimas ant estakados

B kategorijaPratimo aprašymas: sustoti ir vėl pradėti važiuoti įkalnėje taip, kad automobilis neriedėtų atgal. Atliekant šitą pratimą, mokiniui leidžiama įvažiuoti į įkalnę vienu iš patogiausiu ir geriausiai įvaldytu būdu. Paprastai vairavimo mokykloje yra mokomi du variantai: pajudėjimas su rankiniu stabdžiu arba dirbant vien tik pedalais (be rankinio stabdžio).

Dažniausiai daromos vairavimo klaidos:
NK – neišlaiko vietoje automobilio, sustabdęs įkalnėje, t. y. leidžia jam pariedėti atgal, bet greitai pasitaiso;
NK – netinkamai atleidžia sankabos pedalą ir užgesina variklį. Per visą egzaminą, įskaitant važiavimą mieste, leidžiama užgesti ne daugiau kaip 6 (šešis) kartus.
KK – neišlaiko automobilio vietoje, sustabdęs ją įkalnėje, t. y. leidžia jam pariedėti atgal, ir greitai nepasitaiso (sudaro potencialiai pavojingą situaciją);
KK – pradeda važiuoti, palikęs įjungtą stovėjimo stabdį ir greitai nepasitaiso, t. y. transporto priemonės ratai stabdomi arba neįmanoma pajudėti iš vietos. Ši KK vertinama tik po dviejų egzaminuotojo įspėjimų: „Prašau patikrinti valdymo įtaisus ir įrangą”. Turi būti skirta pakankamai laiko mokiniui pasitaisyti po kiekvieno įspėjimo.


3. Apsisukimas kieme

B kategorijaPratimo aprašymas: naudodamas atbulinę eigą ir ne daugiau kaip du kartus įjungęs atbulinės eigos pavarą apsisukti.

Dažniausiai daromos vairavimo klaidos:
NK – nepasižiūri atgal prieš pradėdamas važiuoti atbuline eiga;
NK – atlikdamas manevrą tris kartus jungė atbulinės eigos pavarą, t.y. atlikinėjo pasitaisymą;
NK – suka vairą netinkamu būdu – per daug suka vairą, kai transporto priemonė nejuda;
KK – nesugebėjo atlikti manevro tris kartus įjungęs atbulinės eigos pavarą;
BKK (bendroji kritinė klaida) – eismo įvykis – tai situacija, kai mokinio vairuojamas automobilis susiduria (užvažiuoja) su kitu objektu (pvz., gairele). Ši BKK taip pat vertinama užvažiavus vienu arba daugiau ratų ant šaligatvio krašto.

 

4. Automobilio pastatymas į laikiną stovėjimo vietą įstrižai, statmenai ir lygiagrečiai šaligatviui

Per vairavimo egzaminą atliekamas tik vienas pastatymo variantas, kurį parenka kompiuteris. Atliekant pratimą leidžiama užvažiuoti ant ištisinės linijos, svarbu, kad po pratimo atlikimo automobilis stovėtų tarp linijų, žyminčių stovėjimo vietą. Po pratimo atlikimo užtraukiamas rankinis stabdis, kaip patvirtinimas, kad pratimas baigtas ir mokinys nesiruošia daugiau taisytis.

4.1. Automobilio pastatymas įstrižai (600 laipsniu kampu)

B kategorijaPratimo aprašymas: važiuodamas atbuline eiga ir ne daugiau kaip du kartus įjungęs atbulinės eigos pavarą, pastatyti automobilį į laikino stovėjimo vietą dešinėje kelio pusėje įstrižai važiuojamosios dalies (šaligatvio) kraštui.

Dažniausiai daromos vairavimo klaidos:
NK – mokinys pasirinko netinkamą padėtį, pradėdamas automobilio pastatymą, į laikiną stovėjimo vietą atbuline eiga, įstrižai važiuojamosios dalies kraštui manevrą t. y. arčiau kaip 50 cm arba toliau kaip 1,0 m atstumu iš šono nuo stovinčios automobilio imitacijos (gairelių);
NK – nepasižiūri atgal prieš pradėdamas važiuoti atbuline eiga;
NK – suka vairą netinkamu būdu – per daug suka vairą, kai transporto priemonė nejuda;
NK – pabaigus automobilio pastatymą į laikiną stovėjimo vietą atbuline eiga įstrižai važiuojamosios dalies kraštui manevrą automobilis stovi:

  1. nelygiagrečiai greta stovinčios automobilio imitacijos (gairelėms) ar stovėjimo vietą žyminčioms linijoms;
  2. arčiau kaip 50 cm arba toliau kaip 1,0 m atstumu nuo greta stovinčios automobilio imitacijos;
  3. toliau kaip 40 cm atstumu nuo stovėjimo vietos pabaigą žyminčios linijos.

Dažniausiai daromos vairavimo klaidos:
NK – atlikdamas manevrą tris kartus jungė atbulinės eigos pavarą;
KK – pabaigus automobilio pastatymo atbuline eiga į laikino stovėjimo vietą įstrižai važiuojamosios dalies kraštui manevrą, mokinio vairuojamas automobilis stovi toliau kaip 1,5 m atstumu nuo greta stovinčios automobilio imitacijos (gairelių);
KK – nesugebėjo atlikti manevro tris kartus įjungęs atbulinės eigos pavarą;
BKK – eismo įvykis – tai situacija, kai mokinio vairuojamas automobilis susiduria (užvažiuoja) su kitu objektu (pvz., gairele). Ši BKK taip pat vertinama užvažiavus vienu arba daugiau ratų ant šaligatvio krašto.


4.2. Automobilio pastatymas lygiagrečiai šaligatviui

B kategorijaPratimo aprašymas: važiuodamas atbuline eiga ir ne daugiau kaip du kartus įjungęs atbulinės eigos pavarą, pastatyti automobilį į laikino stovėjimo vietą dešinėje kelio pusėje lygiagrečiai važiuojamosios dalies (šaligatvio) kraštui.

Dažniausiai daromos vairavimo klaidos:
NK – pasirinko netinkamą padėtį, pradėdamas automobilio pastatymo į laikiną stovėjimo vietą atbuline eiga statmenai važiuojamosios dalies kraštui manevrą, t. y. arčiau kaip 50 cm arba toliau kaip 1,0 m atstumu iš šono nuo stovinčios automobilio imitacijos (gairelių);
NK – nepasižiūri atgal prieš pradėdamas važiuoti atbuline eiga;
NK – suka vairą netinkamu būdu – per daug suka vairą, kai transporto priemonė nejuda;
NK – pabaigus automobilio pastatymo į laikino stovėjimo vietą atbuline eiga statmenai važiuojamosios dalies kraštui manevrą automobilis stovi: nelygiagrečiai greta stovinčios automobilio imitacijos (gairelėms) ar stovėjimo vietą žyminčioms linijoms;

  1. arčiau kaip 50 cm arba toliau kaip 1,0 m atstumu nuo greta stovinčios automobilio imitacijos;
  2. toliau kaip 40 cm atstumu nuo stovėjimo vietos pabaigą žyminčios linijos;

Dažniausiai daromos vairavimo klaidos:
NK – atlikdamas manevrą tris kartus jungė atbulinės eigos pavarą;
KK – pabaigus automobilio pastatymo atbuline eiga į laikino stovėjimo vietą statmenai važiuojamosios dalies kraštui manevrą, mokinio vairuojamas automobilis stovi toliau kaip 1,5 m atstumu nuo greta stovinčios automobilio imitacijos (gairelių);
KK – nesugebėjo atlikti manevro tris kartus įjungęs atbulinės eigos pavarą;
BKK – eismo įvykis – tai situacija, kai mokinio vairuojamas automobilis susiduria (užvažiuoja) su kitu objektu (pvz., gairele). Ši BKK taip pat vertinama užvažiavus vienu arba daugiau ratų ant šaligatvio krašto.


5.  Įvažiavimas į T-formą

B kategorijaPratimo aprašymas: važiuoti atbulomis su posūkiu į dešinę neišvažiuodamas iš eismo juostos ribų ir sustoti lygiagrečiai važiuojamosios dalies kraštui. Atliekant šitą pratimą griežtai draudžiama užvažiuoti ant ištisinės linijos, priešingu atveju egzaminas nutraukiamas ir laikomas neišlaikytu. Išvažiuojant iš pratimo taip pat draudžiama užvažiuoti ant ištisinės linijos.

Dažniausiai daromos vairavimo klaidos:
NK – nepasižiūri atgal prieš pradėdamas važiuoti atbuline eiga;
NK – suka vairą netinkamu būdu – per daug suka vairą, kai transporto priemonė nejuda;
NK – važiuodamas atbuline eiga su posūkiu į dešinę sustojo daugiau kaip 1,0 m atstumu nuo dešiniojo važiuojamosios dalies (šaligatvio) krašto;
KK – nesugebėjo atlikti manevro tris kartus įjungęs atbulinės eigos pavarą;
BKK – eismo įvykis – tai situacija, kai mokinio vairuojamas automobilis susiduria (užvažiuoja) su kitu objektu (pvz., gairele). Ši BKK taip pat vertinama užvažiavus vienu arba daugiau ratų ant šaligatvio krašto.

Vertinimo kriterijai
B kategorija
Reikalavimai „Regitroje”

Registracija į egzaminą