Klausimai prieš egzaminą.

klausimai pries vairavimo egzamina

Besiruošiant laikyti praktinį Regitros vairavimo egzaminą, bei tapti teisėtu vairuotoju, pravartu susipažinti su tuo, kokie yra teoriniai Regitros klausimai.

Vairavimo testai, pasiruošimas ir klausimai prieš egzaminus

Šieteoriniai klausimai pateikiami „Regitroje“ prieš praktinę egzamino dalį, t.y. prieš Jums išvažiuojant į gatvę:

Patikrinimo prieš važiavimą klausimai

A1, A KATEGORIJA.
REGITROS KLAUSIMAI A1, A KATEGORIJAI IŠLAIKYTI:

1. Parodykite, kur tikrinsite tepalo lygį variklyje.

Tepalo lygis variklyje tikrinamas pažiūrėjus į variklio apačioje mažą stiklinį langelį su nurodytu MIN – MAX lygiu. Arba naudojant matuoklį (kaip automobilyje) – prie tepalo įpylimo dangtelio pritvirtintas daviklis – virbas, arba atskiras dangtelis su tepalo davikliu – virbu.

2. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar tepalo lygis variklyje yra pakankamas.

Motociklas turi stovėti tiesiai (nepasviręs). Skudurėliu reikia nuvalyti alyvą nuo matuoklio, įkišti matuoklį į alyvą ir vėl ištraukti. Alyvos lygis turi būti tarp MIN ir MAX žymų.

Jei žiūrima per stikliuką, jame turi matytis alyvos lygis tarp MIN ir MAX žymų.

3. Parodykite, kur yra stabdžių skysčio rezervuaras (talpa).

Priekinių stabdžių skysčio rezervuaras (dėžutė su permatomu langeliu) gali būti ant vairo prie priekinių stabdžių rankenėlės.

Galinio stabdžio rezervuaras gali būti arba taip pat ant vairo, arba po motociklo sėdyne.

4. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas saugiai važiuoti.

Pažiūrėti į stabdžių skysčio rezervuarą, skysčio lygis matomas per skaidrią bakelio sienelę – turi būti tarp MIN ir MAX žymų. Patikrinti reikia abu stabdžių skysčio rezervuarus (priekinių ir galinių stabdžių). Motociklas turi stovėti tiesiai.

5. Paaiškinkite, kaip tikrinsite varančiosios grandinės būklę.

Sukant galinį ratą, grandinė turi tolygiai gulti ant žvaigždutės, visi grandinės nareliai turi judėti laisvai. Grandinė turi būti sutepta, neturi būti vizualaus susidėvėjimo.

Grandinės išsitempimas tikrinamas matuojant ilgį tarp nustatyto narelių skaičiaus.

6. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar oro slėgis padangose yra pakankamas saugiai važiuoti.

Oro slėgis padangose tikrinamas manometru. Motociklo padangų slėgį nurodo gamintojas. Taip pat, gale prie rato yra kortelė, kurioje surašyti slėgiai.

7. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylis yra pakankamas saugiai važiuoti.

Padangų protektoriaus rašto gylį galima pamatuoti slankmačiu arba specialiu įrankiu.

Padangos protektorius turi indikatorius, parodančius koks yra minimalus leistinas gylis.

Leistinas minimalus gylis 0,8 mm.

8. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

Apžiūrėjus padangas, jos turi būti vienodai nusidėvėjusios, neturi būti įtrūkusios, gumbuotos, supjaustytos ar kitaip pažeistos. Nusidėvėjimas turi būti tolygus. Protektoriaus rašto gylis turi atitikti leistiną min 0,8 mm, jos slėgis turi būti tinkamas.

9. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija.

Reikia įjungti degimą (ne variklį). Tuomet paspausti avarinės signalizacijos mygtuką ir apėjus motociklą, patikrinti, ar mirksi visos avarinės šviesos signalizacijos lemputės.

10. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia stabdžiai.

Galima patikrinti keliais variantais: įjungus degimą ir nuspaudus priekinį arba galinį stabdį, pažiūrėti ar dega stabdžių šviesos. Arba nuspaudus stabdžių rankenėlę ir pastūmus motociklą, jo ratai turi būti blokuojami. Nuspausta stabdžių rankenėlė neturi pasiekti vairo. Stabdžio pedalo ir rankenėlės eiga neturi būti per minkšta.

11. Parodykite, kaip tikrinsite, ar laisvai juda vairas.

Atsisėdus ant motociklo, vairą kelis kartus pilnai pasukti į kairę ir dešinę pusę. Tada nuspaudus priekinį stabdį, pastumdyti motociklą ir patikrinti ar vairas nekliba.

Sukinėjant, vairas turi suktis lengvai, neklibėti, nestrigti.

12. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia žibintai ir ar švarūs atšvaitai.

Įjungus variklį, patikrinti ar dega priekinis žibintas, galinė lempa. Perjunkti į ilgąsias šviesas – ir pakartoti. Apžiūrėti ar atšvaitai yra švarūs.

13. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.

Įjungus degimą paspauskite garsinį signalą. Turi pasigirsti garsinis signalas. Kai kuriuose motocikluose prieš tai reikia įjungti degimą.

14. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

Įjungus degimą, pakaitomis įjungti posūkių signalus, apeiti motociklą ir apžiūrėti, ar abiejų pusių posūkių signalai veikia.

automobilio stabdymas

Stabdymo kelias

Greitis, km/h   Nuvažiuotas kelias per 1 sek., m

50                13,9
30                 8,3
40                11,1
60                16,7
70                19,4
80                2 2, 2
90                25,0

KELIAS, KURĮ AUTOMOBILIS NUVAŽIUOJA PER 1 SEKUNDĘ

B KATEGORIJA.
REGITROS KLAUSIMAI B KATEGORIJOS VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMUI GAUTI:

1. Parodykite, kur tikrinsite alyvos lygį variklyje.
Atsakymas: atidarius variklio gaubtą, variklio skyriuje pamatysite ryškiaspalvę matuoklę.Variklio tepalo matuokle

2. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas.
Atsakymas: prieš užvedant, esant šaltam automobilio varikliui, automobiliui stovint lygioje vietoje, ištraukiate variklio alyvos matuoklę, ją nuvalote, vėl įstatote, po to vėl ištraukiate ir variklio alyvos matuoklėje matote, kad variklio alyvos nebūtų daugiau MAX. žymos ir mažiau MIN. žymos.

3. Parodykite arba paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.
Atsakymas: Sukant vairą neužvestam automobiliui, vairas sukasi sunkiai. Užvedus automobilį vairas sukasi lengvai. Jei tiek neužvestam, tiek užvestam automobiliui vairas  sukasi sunkiai, tuomet arba vairo stiprintuvo nėra automobilyje arba jis sugedęs.

4. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.
Atsakymas: po variklio gaubtu randasi aušinimo skysčio išsiplėtimo talpa.

5. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.
Atsakymas: Ant pačio aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio bus žymos MIN. ir MAX. Aušinimo skysčio neturėtų būti daugiau nei MAX. ir mažiau nei MIN.

6. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys.Rankinis stabdys
Atsakymas:
po 3-4 trakštelėjimų įjungiate stovėjimo (rankinį) stabdį. Įjungę pirmąją pavarą bandote lėtai pajudėti iš vietos. Jei jaučiate pasipriešinimą ir stabdymą, tuomet stovėjimo stabdys veikia.

7. Parodykite, kur yra langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa).
Atsakymas: langų plovimo skysčio talpa yra po variklio gaubtu. Ant talpos dangtelio matosi pavaizduota vandens srovė bėganti ant stiklo.

8. Paaiškinkite, kaip tikrinsite langų plovimo skysčio lygį.Langu skyscio bakelisAtsakymas: žymos MIN. ir MAX. gali būti ant langų plovimo skysčio talpos arba joje įstatyta matuoklė. Apie pasibaigusį skystį gali signalizuoti ir lemputė esanti prietaisų skydelyje. Jei nėra signalinės lemputės, matuoklės ar žymų ant talpos, tai tikriname apžvalgos būdu, purkšdami langų plovimo skystį ant langų ir žiūrime bėgančio skysčio srovės stiprumą. Jei stipri srovė – skysčio pakanka, jei silpna – reikia dar įpilti. Jei skystis nebėga – arba nėra skysčio arba neveikia purškimo sistema.

9. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.
Atsakymas: paspaudus garso signalą turite jį išgirsti.

10. Parodykite, kur yra stabdžių skysčio rezervuaras (talpa). Stabdziu-skyscio-bakelio-min-maxAtsakymas: stabdžių skysčio rezervuaras yra po variklio gaubtu, tiesiogiai prieš stabdžių paminą.

11. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas, kad saugiai važiuotumėte.
Atsakymas: stabdžių skysčio talpoje rasite matuoklę arba žymas MIN. ir MAX. rasite ant pačios talpos. Skysčio turėtų būt ne daugiau MAX. ir ne mažiau MIN.

12. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.
Atsakymas: pasukę užvedimo raktelį įjungiate degimą ir įjungiate posūkio signalą. Apžiūrint apžvalgos būdu turi ritmingai mirksėti visi, tos pusės, posūkio lemputės. Taip tikrinama žiūrint ir i prietaisų skydelį. Jame matysite ritmingais tarpais mirksinčias žalias rodykles. Jei rodyklės ima mirksėti greit arba neritmingai, reiškia yra perdegusi kuri nors posūkio lemputė. Jei tai atsitinka vairuojant automobilį, tuomet atsidarote langą ir posūkio signalus rodote ranka, iki kol pašalinsite gedimą.

13. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai. Atsakymas: ant stabdžių paminos uždedate sunkų daiktą (pvz. 2 kg. automobilinį gesintuvą) ir automobilio gale turite matyti degančius ryškius STOP žibintus.

14. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia darbinis stabdys.Darbinis stabdys
Atsakymas: Kiekvieną kartą spaudžiant stabdžio paminą jos eiga sutrumpės 1/2. Jei kaskart spaudžiant stabdžio paminą ji spaudžiasi iki galo, vadinasi stabdžiai neveikia ir važiuoti negalima.

15. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.
Atsakymas: šviesų jungimo rankenėlę sukame pagal laikrodžio rodyklę. Įjungiame gabaritines šviesas, paskui artimas šviesas, ir vėliau tolimas šviesas. Kas kart išlipę apžvalgos būdu apžiūrime. Automobilio priekyje turi degti atitinkamai gabaritinės, artimos ar tolimos šviesos, automobilio gale raudonos gabaritinės šviesos ir numerio apšvietimas.

16. Paaiškinkite, kur ieškosite informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangose.
Atsakymas: lipduką su rekomenduojamu oro slėgiu padangose rasite atidarę degalų pylimo dangtelį, arba kito modelio automobiliuose atidarę šonines priekines dureles arba ant durelių statramsčio.

17. Paaiškinkite, kaip tikrinsite oro slėgį padangose.
Atsakymas: atsukę padangos ventilio dangtelį, įstatysite oro slėgio matuoklį (manometrą) paspausite jį ir palaikę kelias sekundes atleisite. Ir prietaiso skalėje matysite koks slėgis yra jūsų padangoje.

18. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.Padangos protektorius 18
Atsakymas
: protektoriaus gylį galite išmatuoti specialiu prietaisu arba tiesiog slankmačiu. Protektoriaus gylis negali būti mažesnis nei: žiemą 3 mm. vasarą 1,6 mm.

19. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė tinkama saugiai važiuoti.
Atsakymas: tikrinama apžvalgos būdu, kad padangos būtų nesuskirdusios, neatpleišėjusios, be matomų įtrūkimų. Ant tos pačios ašies turi būti to pačio aukščio, pločio, rašto, vienodo nusidėvėjimo ir sezoniškumo padangos.

20. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija. Atsakymas: tikrinama apžvalgos būdu. Įjungus avarinę šviesos signalizaciją apžiūrime, kad vienu metu ritmingai mirksėtų visos posūkio signalo lemputės. Apie tai informuos ir prietaisų skydelyje degančios žalios spalvos rodyklės.

NEPAMIRŠKITE, jei egzamino metu reikės atidaryti variklio gaubtą, tai turi atlikti egzaminuotojas.

B kategorijos parkavimas

Pamoka

Sutrumpinimų reikšmės

ABS (Antilock Brake System) – Stabdžių antiblokavimo sistema. Šią sistemą šiandien turi absoliuti dauguma automobilių, tačiau tikrai ne visi vairuotojai žino, ką ji „veikia” jų transporto priemonėje. Ši sistema saugo stabdžius nuo užsiblokavimo. Tarkim jūs staigiai stabdote norėdami apvažiuoti netikėtai atsiradusią kliūtį.ABS sistema apsaugos nuo nekontroliuojamo slydimo ir užtikrins, kad automobilis liktų valdomas. Nors kalbama, kad ji reikalinga tik „žaliems” vairuotojams, tačiau keliai, ypač žiemą, yra tokie nenuspėjami, kad ji padeda ir saugo visus.

EBD (Electronic Brake Force Distribution) – Elektroninė stabdžių jėgos paskirstymo sistema. Užtikrina, kad visi automobilio ratai stabdytų vienodai. Jeigu automobilio ratams tenka skirtinga apkrova, EBD užtikrins, kad visi ratai stabdys vienodai efektyviai, o mašina liks valdoma.

EBS (Electronic Braking System) – Ekstrinio stabdžio sustiprinimo sistema. Užtikrina maksimalų automobilio lėtėjimą. Jeigu esant ekstremaliai situacijai vairuotojas stabdo per silpnai, EBS užtikrins, kad automobilis stabdytų maksimaliai efektyviai. Ši sistema daugiausia naudos duos jauniems vairuotojams arba vairuojančioms merginoms, kurios pavojingoje situacijoje gali sutrikti ir per silpnai paspausti stabdžių paminą.

ESP (Electronic Stability Programme) – Dinaminės stabilizacijos sistema. Išlaiko vairuotojo numatytą judėjimo trajektoriją. Jeigu ESP pajus, kad nukrypstama nuo numatytos trajektorijos, tai savarankiškai ištaisys padėti mažindama sukimo momentą. Jei automobilis turi Automatinę pavarų dėžę, bus įjungta žemesnė pavara, jei MPD – pristabdyti reikiami ratai. Vėlgi sklinda kalbos, kad ši sistema trukdo „patyrusiems” vairuotojams „mėgautis važiavimu”. Būtent todėl daugelyje modelių numatyta galimybė išjungti ESP. Visgi eismo įvykių suvestinės šią nuomonę aiškiai paneigia. ESP reikalinga ne tik „žaliam” ir daug klaidų prie vairo darančiam, tačiau ir patyrusiam, bet norinčiam važiuoti saugiai, vairuotojui.

Antra kategorija – Naudingos

ETC (Electronic Traction Control) – nuo ratų prasisukimo sauganti sistemaUžtikrina, kad ratai neprasisuks greitėjant arba važiuojant slidžia danga. Jeigu ETC pajus, kad kuris nors ratas prasisuka, tai automatiškai jį „sulėtins” ir padidins kitų varančių ratų sukimo momentą. Ši sistema ypač naudinga užpakalinius arba visus keturis varančius ratus turintiems modeliams, bei priekiniais ratais varomiems automobiliams su galingais varikliais.
HAH (Handbrake with Automatic Hold) – Automatinis stovėjimo stabdis. Opcija, galima daugelyje modernių automobilių, tačiau vieningos nuomonės ar ji labai būtina nėra. Automatinis stabdis įsijungia automobiliui sustojus ir išsijungia pradedant judėti. Žinoma, palikta galimybė jį įjungti ir išjungti savarankiškai. Sistema labai padeda pajudėti į įkalnę. Ši sistema ypač praverčia „žaliems” arba į kalniuką nemokantiems pajudėti vairuotojams.
HAS (Hill Start Assist) – Kilimo į kalną kontrolės sistema. Prilaiko automobilį kai vairuotojas jau atleido stabdžių paminą, bet dar nepaspaudė akceleratoriaus. Ypač naudinga jauniems ar pirmą kartą į kalnus vykstantiems vairuotojams.
HDC (Hill Descent Control) – Nusileidimo nuo kalno kontrolės sistema. Kontroliuoja automobilį stačiose nuokalnėse. Jeigu automobilis pradeda neplanuotai greitėti, HDC jį pristabdo tam naudodama variklio pajėgumus. Naudinga dažnai į bekeles sukančių visureigių vairuotojams. Bekelėje ji padės saugiai nusileisti nuo stačių skardžių.
RSC (Roll Stability Control) – Nuo apsivertimo sauganti sistema. Suveikia staigiai manevruojant, kai automobilis pavojingai palinksta. Jeigu RSC pajus artėjantį apsivertimą, ji sumažins variklio galią ir pristabdys atitinkamus ratus. Naudinga visureigių ir vienatūrių su aukštu svorio centru savininkams.
ACC (Adaptive Cruise Control) – Adaptyvinė kruiz kontrolė. Palaiko ne tik nuolatinį nustatytą greitį, bet ir saugų atstumą iki priešais važiuojančio automobilio. Jeigu ACC užfiksuos pavojų, tai savarankiškai sumažins greitį ir vėl jį padidins, kai kliūtis bus apvažiuota. Tai – sena, gerai pažįstama kelionės kontrolė su papildomomis galimybėmis. Ji labai naudinga ilgus atstumus įveikiantiems vairuotojams.
ABC (Active Body Control) – aktyvi važiuoklės sistema, mažinanti automobilio pasvirimą ties posūkiais.
ABS (Anti-lock braking system) – stabdžių antiblokavimo sistema, neleidžianti užsiblokuoti ratams stabdant.
AFL (Adaptive forward lighting) – posūkio kryptimi pasisukančios šviesos.
AFIL – sistema, įspėjanti apie eismo juostos kirtimą.
Airbag – oro pagalvė, staigiai pripučiama avarijos metu, kad apsaugotų žmones nuosužalojimų. Siekiant efektyviau apsaugoti kūno dalis, naujos kartos oro pagalvės suveikia keliaus etapais, t.y. atskiros jų dalys prisipučia nuo smūgio ir jėgos.
Aktyvios galvos atramos (Active head restraints) – smūgio į galą metu aktyviosios galvos atramos pasislenka į priekį ir taip žmogaus galvą bei kaklą apsaugo nuo traumų.
ASC (Active stability control) – praslydimo kontrolės sistema, kuri varantiesiems ratams neleidžia prasisukti startuojant ir įveikiant posūkius, pagerina sukibimą su kelio danga.
ASR – ratų prasisukimo/prabuksavimo reguliatorius, žr. ASC.
BAS – stabdžių asistentas, atpažįstantis avarinio stabdymo situaciją ir sukuriantis maksimalų slėgį stabdžių sistemoje. Todėl stabdymo kelias gerokai sutrumpėja.
CBC (Cornering brake control) – stabdžių kontrolės ties posūkiais sistema, kuri stabdžių jėgą paskirsto taip, kad sukdamasis automobilis išlaikytų važiavimo kryptį.
DBC – dinaminė stabdžių kontrolė, žr. ABS.
“Distronic” – radaru matuojamas ir palaikomas pastovus atstumas iki priekyje važiuojančio automobilio. Priekyje važiuojančiai mašinai stabdant, sistema pristabdo ir iš paskos važiuojantį bei “Distronic” sistemą turintį automobilį.
“Distronic Plus – sistema reikalui esant papildomai stabdo transporto priemonę, kad ši visiškai sustotų.
“Driver monitoring system” – vairuotojo veidą stebinti sistema, kuri įspėja apie kritines situacijas (pvz., vairuotojus užmigus).
DRC (Dynamic ride control) – dinaminė važiavimo kontrolė. Tai mechaninė amortizavimo sistema, mažinanti automobilio pasvyrimą ties posūkiais.
DSC (Dynamic stability control) – dinaminė stabilumo kontrolė, žr. ESP.
EBD (Electronic brake-force distribution) – sistema, atsakinga už elektroninį stabdymo jėgos paskirstymą, užtikrinantį automobilio valdymą staigiai stabdant.
EBS (Emergency brake signal) – sistema, analogiška “Adaptive brake lights”, tik kitaip vadinama.
EBV – elektroninis stabdymo jėgos paskirstymas. EBV, kitaip nei EBD, stabdžių jėgą paskirsto tik tarp ašių.
ESA (Emergency steering assist) – vairo mechanizmo asistentas, avarijos atveju tiesiogiai perimantis vairo mechanizmo funkcijas ir palengvinantis automobilio valdymą.
ESP (elektroninė stabilumo sistema) – esant kritinėms situacijoms stabilizuoja transporto priemonę. Stabdant nukrypus nuo trajektorijos, ši sistema kartu su ABS tikslingai pristabdo atskirus ratus.
HDC (Hill descent control) – pagalbos sistema įveikti kalnuotas vietoves. Stačiose nuokalnėse automatiškai riboja automobilio greitį.
LKA (Lane keeping assist) – važiavimo krypties išlaikymo ir kontrolės sistema. Nukrypus nuo važiavimo trajektorijos, vairas pasisuka priešinga kryptimi ir traukia automobilį atgal.(Euro)
NCAP
 (New car assesment program) – naujų automobilių saugumo programa. Europos valstybių vyriausybių, automobilių klubų ir vartotojų apsaugos organizacijų nustatytos vieningos automobilių saugumo bandymo normos.
“Night Vision” – priekiniame automobilio buferyje įrengta kamera, tamsoje atpažįstanti gyvūnus bei žmones.
“Night Vision Assist – naktinio stebėjimo įrenginys, kuris, priešingai nei “Night Vision”, atpažįsta ir “šaltas” kliūtis, pvz., akmenis ar dviračius.
PASM (Porsche active suspension managment) – “Porsche” konstruktorių sukurta aktyvi amortizavimo sistema, kuri, priklausomai nuo greičio ir kelio sąlygų, atskirai reguliuoja kiekvieno amortizatoriaus darbą.
“Pre-Safe” – keleivių saugos sistema. Jai veikiant avarijos metu sėdynės užima tinkamiausią bei saugiausią padėtį, saugos diržai įsitempia, langai ir stoglangis užsidaro.
PSM (Porsche stability managment system) – žr. ESP.
RDK – Padangų slėgio kontrolė, žr. TPSW.
RSC – (Run-flat system component) – sistema, kurios pagalba pradūrus padangą ir jos nepripūtus, galima automobiliu dar nuvažiuoti keliasdešimt kilometrų.
“Sidebag” – Šoninės saugos oro pagalvės, įtaisytos durelėse arba sėdynėje, per avariją apsaugančios dubens sritį.
SIPS (Side impact protection system) – durelėse esanti apsauga nuo šoninio smūgio.
SRS (Supplementary restraint system) – kitoks saugos oro pagalvės pavadinimas, žr. “Airbag”.
TCS (Traction control system) – praslydimo kontrolės sistema, žr. ASR.
TPWS (Tire pressure warning system) – padangų slėgio priežiūros sistema, perspėjanti vairuotoją, kai kurioje nors padangoje sumažėja oro slėgis.
TRC (Traction control) – žr. ASR.
VDC (Vehicle dynamic control) – žr. ESP.
WHIPS (Whiplash injury protection system) – apsaugos sistema, sauganti nuo kaklo traumų, žr. “Active head restraints”.
“Windowbag” – užuolaidų tipo saugos oro pagalvės prie šoninių langų. Apsaugo galvą ir krūtinę šoninio smūgio metu.
raktelis