A Kategorija Klaipėdoje (A1 ir A2)

A kategorija. Mokome su Yamaha XJ 6″ tokiu pat kaip egzaminuoja Regitra”20150314_105918

A kategorijai priskiriami triračiai, kurių galia didesnė kaip 15 kW, ir motociklai. A kategorija Klaipėdoje– 20 metų, išskyrus teisę vairuoti triračius. Norint įgyti teisę vairuoti A kategorijos motociklus, reikia turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą. Reikalavimas turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą netaikomas 24 metų sulaukusiems asmenims. Teisė vairuoti triračius, kurių galia didesnė kaip 15 kW, suteikiama nuo 21 metų;

A1 kategorija. Mokome su Honda 125″

HONDA

 A1 kategorijai priskiriami motociklai, kurių variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3, bet ne didesnis kaip 125 cm3, galia neviršija 11 kW, o galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,1 kW/kg, taip pat triračiai, kurių galia ne didesnė kaip 15 kW;
A1 kategorija suteikiama nuo 16 metų

 

 

 

A2 kategorija. Mokome su Suzuki” A 1 Kategorija.33kw

A2 kategorijai priskiriami motociklai, kurių galia ne didesnė kaip 35 kW, galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,2 kW/kg ir kurie nėra kilę iš daugiau kaip du kartus galingesnės transporto priemonės;
A2 kategorija suteikiama nuo 18 metų

A, A1 ir A2 kategorijos teisės ir vairavimo kursų kaina

A kategorijos vairavimo pratimai:

Pirmas vairavimo pratimas

A kategorija

Valdyti motociklą su išjungtu varikliu. Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (ilgis – 22 m, plotis – 3 m) pradžia ir pabaiga bei šiai juostai statmena laikino stovėjimo vieta (ilgis – 3 m, plotis – 2 m), esanti už 10 m nuo juostos pradžią žyminčio kūgio, dešinėje pusėje.Atlikdamas šį manevrą egzaminuojamasis turi:

 • stumti motociklą į priekį, eidamas kairėje motociklo pusėje, abiem rankomis laikydamas vairą; stabdyti motociklą tinkamai naudodamas stabdžius;
 • įstumti atbulą motociklą į laikino stovėjimo vietą bent viena ranka laikydamas vairą;
 • pastatyti motociklą ant stovėjimo kojelių / atremti su šonine atrama, po to nukelti nuo jų;
 • išstumti motociklą iš laikino stovėjimo vietos ir pasukęs jį į dešinę nustumti į priekį dar 10 m;

Antras vairavimo pratimas

A kategorija

Važiuoti siaura juosta tiesiai pastoviu greičiu šalia lėtai (apie 1 m/s) einančio egzaminuotojo. Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (ilgis – 20 m, plotis – 1,5 m) pradžia ir pabaiga.Egzaminuojamasis pradeda važiuoti ne nuo juostos pradžią žyminčių kūgių, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektų tinkamą greitį;

Trečias vairavimo pratimas

3p

Važiuoti aštuoniuke. Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymimi stačiakampio (6 x 12 m dydžio), kuriame egzaminuojamasis važiuoja aštuoniuke, kampai ir aštuoniukės apskritimų centrai, tarp kurių – 4 m atstumas. Egzaminuojamasis:

 • pradeda manevrą nuo trumposios stačiakampio kraštinės;
 • važiuoja išilgai stačiakampio ir suka į kairę;
 • turi važiuoti aštuoniuke pastoviu greičiu tinkamai pasvirdamas motociklu;

Ketvirtas vairavimo pratimas

A kategorija

Važiuoti gyvatėle nesustodamas tarp šešių vienoje tiesėje išdėstytų kūgių lėtai ir greitai (ne mažesniu kaip 30 km/h greičiu). Atstumas tarp gretimų kūgių važiuojant lėtai – 3 mgreitai – 8 m. Pradedant manevrą, motociklas turi būti kūgių sudarytoje linijoje prieš pirmą kūgį. Egzaminuojamasis:

 • važiuodamas gyvatėle lėtai, manevrą gali atlikti pajudėdamas iš vietos nuo pirmojo kūgio, o važiuodamas greitai – šiek tiek iš toliau, kad ties gyvatėlės pradžia pasiektų ne mažesnį kaip 30 km/h greitį;
 • turi važiuoti gyvatėle tarp kūgių, tinkamai valdyti akceleratorių, galinio rato stabdį ir sankabą;
 • už paskutinio kūgio grįžti į pradinę tiesę ir važiuoti tiesiai keletą metrų;

Penktas vairavimo pratimas

A kategorija

Apvažiuoti kliūtį, važiuodamas ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu. Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (ilgis – 33 m, plotis – 1 m) pradžia ir pabaiga. Egzaminuojamasis pradeda važiuoti ne nuo juostos pradžią žyminčių kūgių, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektų tinkamą greitį. Atlikdamas šį manevrą, egzaminuojamasis turi:

 • įvažiuoti tarp juostos pradžią žyminčių kūgių ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu;
 • nestabdydamas apvažiuoti kūgį, esantį už penkiolikos metrų į priekį nuo juostos pradžią žyminčio kūgio ir už dviejų metrų į kairę nuo kairiojo juostos krašto;
 • nuvažiavęs ne daugiau kaip aštuoniolika metrų, grįžti į pradinę tiesę pažymėtoje juostoje;

Šeštas vairavimo pratimas

A kategorija

Įsibėgėti 30–40 km/h greičiu ir tiksliai sustoti nurodytoje vietoje. Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (ilgis – 17 m, plotis – 1,5 m) pradžia ir pabaiga. Egzaminuojamasis pradeda važiuoti ne nuo juostos pradžią žyminčių kūgių, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektų tinkamą greitį. Atlikdamas šį manevrą, egzaminuojamasis turi:

 • įvažiuoti tarp juostos pradžią žyminčių kūgių ne mažesniu kaip 30 km/h greičiu;
 • pradėti stabdyti tik pravažiavęs juostos pradžią žyminčius kūgius;
 • atleisti akceleratorių ir stabdyti, naudodamas abiejų stabdžių stabdymo jėgą;
 • stabdyti tolygiai, be didelių stabdymo jėgos pokyčių;
 • sustoti, privažiavęs juostos pabaigą žyminčius kūgius;

Septintas vairavimo pratimas

A kategorija
Važiuoti mažo spindulio posūkiu į kairę arba į dešinę. Šiam manevrui atlikti kūgiais žymima eismo juosta (plotis – 3 m) ir jai statmena stovėjimo vieta (ilgis – 3 m, plotis – 2 m). Egzaminuojamasis:

 • prieš pradėdamas manevrą, turi pastatyti motociklą stovėjimo vietoje priekiniu ratu prie eismo juostos (važiuojamosios dalies) krašto;
 • egzaminuotojui nurodžius, į kurią pusę (kairę ar dešinę) važiuoti, gali pasirinkti, kuria koja atsiremti į žemę prieš pradedant važiuoti. Egzaminuotojas stovi priešais egzaminuojamąjį už pažymėtos eismo juostos ribų;
 • išvažiuoti iš stovėjimo vietos pasukdamas į eismo juostą per jos plotį;
 • važiuoti keletą metrų tiesiai į priekį;

Aštuntas vairavimo pratimas


A kategorijaStabdyti važiuojant ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu (egzaminuotojui nurodžius). Šiam manevrui atlikti kūgiais pažymima juostos (plotis – 1,5 m) pradžia. Egzaminuojamasis pradeda važiuoti ne nuo juostos pradžią žyminčių kūgių, o šiek tiek iš toliau, kad ties juostos pradžia pasiektų ne mažesnį kaip 50 km/h greitį. Atlikdamas šį manevrą, egzaminuojamasis turi:

 • įvažiuoti tarp juostos pradžią žyminčių kūgių ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu;
 • pradėti stabdyti tik egzaminuotojui nurodžius;
 • atleisti akceleratorių ir, naudodamas abiejų stabdžių stabdymo jėgą, stabdyti taip, kad saugiai sustotų nuvažiavęs kuo mažesnį atstumą;
 • prieš sustodamas įjungti pirmą pavarą.
 • A1, A2, A kategorijos būsimi vairuotojai ruošiami su šiais  motociklais.

Vertinimo kriterijai

Ragistracija į egzaminą (Regitroje)