Testai

Kelių TP techninė eksploatacija, darbų sauga
Skirtingų variklių sandara:

 

B kategorijos parkavimas

Pamoka

 1. Turbo kompresorinio variklio darbas
 2. Diskinių stabdžių darbas
 3. Turbo dyzelinio variklio darbas
 4. Elektrovariklis
 5. Transmisija
 6. Variklio surinkimas
 7. Sankabos įtaka variklio darbui
 8. Benzininio variklio įpurškimo sistemos darbas
 9. Dyzelinio variklio darbas
 10. Amortizatorių darbas
1 PAMOKA
 • Reikalavimai A ir B kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojams
 • Teisės aktai, susiję su kelių eismu
 • Vairuotojų darbo psichofiziologinės savybės
 • Eismo dalyvių pareigos ir atsakomybė
 • Jaunųjų vairuotojų elgesys
 • VAKA sistema
 • Vairavimo rizikos veiksniai, saugus atstumas, saugus greitis.
 • Stabdymo ir sustojimo kelias
 • Saugos priemonės ir jų svarba
 • Pažeidžiamiausios eismo dalyvių grupės ir jų galimi pažeidimai
 • Vaikų ir senelių elgesys
 • Svarbiausios sąvokos, naudojamos KET

2 PAMOKA

3 PAMOKA
automobilio stabdymas

4 PAMOKA

5 PAMOKA

6 PAMOKA

Vairavimo testai – techninės dalies klausimai KET testuose su atsakymais

1. Kuriuose automobiliuose yra kardaninė pavara? Automobiliuose su galiniais varomaisiais ratais.
2. Ar leidžiama tikrinti žvakių tvarkingumą nuimant nuo jų laidus, kai variklis dirba? Draudžiama.
3. Kokios priežastys sąlygoja vairo laisvosios eigos didėjimą eksplotojant automobilį? Vairo detalių dilimas.
4. Kokie požymiai rodo , kad išsikrovusi akumuliatoriaus baterija? 1. Bandant užvesti starteris nesisuka arba sukasi labai lėtai 2. Įjungus starterį, gęsta lemputės prietaisų skydelyje 3. Įjungti žibintai dega blausiai, įjungus starterį, užgęsta 4. Visi išvardinti variantai.
5. Kurie automobilio ratai greičiau blokuojami (čiuožia staigiai stabdant automobilį)? Užpakaliniai.
6. Kokia akumuliatoriaus paskirtis? Kaupti elektros energiją, tiekti ją vartotojui nedirbant varikliui.
7. Padanga pažymėta 195/65R15.Ką reiškia raidė R? Nurodo padangos  tipą(radialinė).
8. Lengvojo automobilio stovėjimo stabdys blogai veiks, jei: Susidėvėję stabdžių trinkelių antdėklai.
9. Ar leidžiama žiemines padangas eksploatuoti vasarą? Leidžiama.
10. Kokia sankabos paskirtis? Leidžia atjungti variklį nuo transmisijos įjungiant ir perjungiant pavaras, taip pat pajudėti iš vietos.
11. Kada temperatūra aušinimo sistemoje gali pakilti aukščiau normos? Sumažėjus skysčio lygiui sistemoje.
12. Dėl kokių priežasčių  labiau dyla padangos protektoriaus kraštai? Dėl padangos eksploatavimo esant per mažam oro slėgiui.
13. Kokią įtaką daro sugedęs stabdžių stiprintuvas stabdžių sistemos darbui? Sumažėja stabdymo efektyvumas.
14. Sumažėjus elektrolito lygiui akumuliatoriaus baterijoje(nutekėjimų nėra) iki reikiamo lygio pilama? Distiliuotas vanduo.
15. Ką reiškia ant padangos šono esančios raidės M+S? Nurodo, kad padangą galimą eksploatuoti ir žiemą.
16. Paspaudus darbinio stabdžio pedalą, girdisi cypimas arba metalinis girgždesys, nes: Labai susidėvėję stabdžių frikciniai antdėklai.
17. Ar veikia vairo mechanizmas sugedus vairo stiprintuvui? Veikia, bet sunkiau vairuoti automobilį.
18. Ką vadiname variklio litražu? Visų variklio cilindrų darbinių tūrių suma, išreikšta litrais.
19. Iš kokių komponentų gaminamas akumuliatoriaus elektrolitas? Sieros rūgšties ir distiliuoto vandens.
20. Esant minusinei temperatūrai nuplovus automobilį plovykloje, prieš pastatant stovėjimui atviroje aikštelėje būtina: Pravažiuoti automobiliu jį stabdant, kad išdžiūtų stabdžių mechanizmas.
21. Kokia automobilių pavarų dėžės paskirtis? Leidžia ilgam laikui atjungti dirbantį variklį nuo transmisijos ,keisti sukamąjį momentą perduodamą ratams ir automobiliui judėti atbuline eiga.
22. Staigiai paspaudus kuro padavimo pedalą, girdisi cypimas,kurio priežastis dažniausiai būna: Nepakankamai įtemptas , praslystantis trapecinis generatoriaus arba kito agregato pavaros dirželis.
23. Kokią įtaką akumuliatoriaus baterijos talpai turi aplinkos temperatūra? Mažėjant temperatūrai, talpa mažėja.
24. Dėl kokios priežasties padanga greičiau dyla vidurinėje dalyje? Dėl padangos eksploatavimo esant per aukštam oro slėgiui.
25. Dėl kokių priežasčių gali neveikti priekinio stiklo plovikliai? 1. Dėl užsiteršusių ploviklio purkštukų 2. Užšalus plovimo skysčiui bakelyje 3. Dėl nehermetiškų žarnelių susijungimų 4. Visi išvardinti atvejai.
26. Dėl kokių priežasčių praslysta sankaba? Užsiteršus sankabos frikciniams andėklams tepalų.
27. Pradedant važiuoti automobiliu su priekiniais  varomaisiais ratais ypač posūkyje girdisi garsus, sausas spragsėjimas, kurio priežastis yra: Susidėvėjęs pusašio šarnyras.
28. Padanga pažymėta 195/65 R15. Ką nurodo skaičius 15? Ratlankio skersmenį.
29. Kuriuose automobiliuose yra skirstymo dėžė? Automobiliuose su visais varomaisiais ratais.
30. Kaip vairuotojui reikėtų elgtis pastebėjus, kad iš hidraulinės stabdžių sistemos sunkiasi stabdžių skystis? Nuolat tikrinti stabdžių skysčio lygį ir jį papildant, vykti į remonto įmonę.
31. Kokių medžiagų kiekis išmetamosiose dujose yra ribojamas? Anglies viendeginio(CO) ir angliavandenilių (CH).
32. Kuris skystis yra pilamas į variklio aušinimo sistemą? Antifrizas.
33. Velkamojo automobilio, kuriame įrengtas stabdžių stiprintuvas, variklis neveikia.Jo vairuotojas privalo: Atkreipti dėmesį į sumažėjusį stabdymo efektyvumą.
34. Kokį pavojų kelia mažėjantis protektoriaus rašto gylis dylant padangai? 1. Didėja akvaplanavimo galimybė 2. Ilgėja automobilio stabdymo kelias 3. Didėja automobilio šoninio slydimo tikimybė 4. Visi išvardinti atvejai.
35. Kokį vaidmenį atlieka saugikliai elektros grandinėje? Apsaugo grandinę nuo perkrovimo.
36. Benzino oktaninis skaičius charakterizuoja? Benzino atsparumą detonacijai.
37. Kokia antifrizo paskirtis? Naudojamas aušinimo sistemai užpildyti.
38. Dėl kokių priežasčių, važiuojant žemomis pavaromis dažnai sustojant, staiga pradeda kilti aušinimo skysčio temperatūra? 1. Neįsijungia ventiliatorius 2. Sumažėjo aušinimo skysčio (atsirado nutekėjimas) 3. Dėl bet kurios iš šių priežasčių.
39. Kada tikrinamas oro slėgis padangose? Prieš pradedant važiuoti, kai padanga šalta.
40. Kokie požymiai rodo, kad sankaba praslysta? Didinant variklio apsukas, automobilio greitis nedidėja arba didėja labai lėtai.
41. Dėl kokių priežasčių nepakyla arba sunkiai pakyla temperatūra aušinimo sistemoje iki normos (variklis peraušinamas)? Sugedo termostatas.
42. Kokia stabilizatoriaus paskirtis? Sumažina automobilio kėbulo posvyrį posūkyje.
43. Kokia amortizatorių paskirtis? Slopina kėbulo švytavimus.
44. Kodėl gali būti nuolat stabdomas kuris nors automobilio ratas? Nutrūko stabdžių trinkelių grąžinimo spyruoklė.
45. Įjungus posūkio signalą, kontrolinė lemputė mirksi dažniau, nei paprastai. Kokia priežastis? Perdegusi posūkio lemputė.
46. Kokia akumuliatorių baterijos paskirtis? 1. Tiekti energiją starteriui, užvedant automobilį 2. Tiekti el. energiją imtuvams, nedirbant varikliui 3. Abiem išvardintais atvejais.
47. Dėl kokios priežastie gali rasoti langai? Neteisingai pasirinktas kėbulo ventiliavimo režimas.
48. Amortizatorius dirba, jei: Paspaudus ir staigiai atleidus automobilio sparną, kurio amortizatorius tikrinamas, kėbulas grįžta į pradinę padėtį ir sustoja.

 Vairavimo mokykla