Duomenų subjekto teisės

INFORMACIJA PARENGTA IR PATEIKIAMA REMIANTIS BENDRUOJU DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTU ES 2016/679 Informuojame, kad įmonėje UAB „Laukininkų VM“ (duomenų valdytojas) įm. kodas 1419544219, buveinės adresas Laukininkų g. 2, Klaipėda yra renkami, tvarkomi ir saugomi duomenų subjektų duomenys. Šie duomenys yra renkami … Tęskite Duomenų subjekto teisės skaitymą